opona2
Taneční obor a Klub rodičů Tanečního oboru
ZUŠ Na Střezině Hradec Králové
Adresa TO: ZŠ Jih, Luční ul., HK 3, tel. 495 453 059, fax 495 279 660, e-mail tanec@strezina.cz
Václav Šust - Pavel Horák
KOČIČÍ MĚSTO aneb KEC
Taneční muzikál a trochu thriller pro malé i velké, o tom, zdali to kočky mají lehké.

ZÁŠTITA
Záštitu nad jarními představeními v Klicperově divadle převzal
Ing. Martin Soukup, náměstek primátora města HK pro kulturu, školství, zdravotnictví a sociální věci.

PARTNEŘI
ZUŠ Na Střezině - www.strezina.cz         www.klicperovodivadlo.cz

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
www.hka.cz
Projekt (1997-2010) již ukončil svoji činnost

Muzikál dále nezištnou prací pomohli realizovat:
Mgr. Štěpán Málek, akad.sochař
Josef Tázler st. a firma Pep-in s.r.o.