opona2
Taneční obor a Klub rodičů Tanečního oboru
ZUŠ Na Střezině Hradec Králové
Adresa TO: ZŠ Jih, Luční ul., HK 3, tel. 495 453 059, fax 495 279 660, e-mail tanec@strezina.cz
Václav Šust - Pavel Horák
KOČIČÍ MĚSTO aneb KEC
Taneční muzikál a trochu thriller pro malé i velké, o tom, zdali to kočky mají lehké.

TANEČNÍ OBOR ZUŠ Na Střezině

logo ZUŠ Na Střezině datuje svůj vznik rokem 1953, kdy vznikla Městská hudební škola v Hradci Králové. Taneční obor (TO) byl zřízen roku 1961, se vznikem Lidové školy umění. V r. 1976 byla škola rozdělena na dvě samostatné LŠU - Maxima Gorkého a Na Střezině a tři roky na to výuka tance Na Střezině skončila. Znovu byla obnovena roku 1985 a trvá dosud. Od r. 1990 škola změnila název na Základní uměleckou školu Na Střezině a v r. 1994 získala právní subjektivitu.
      Od svého vzniku Taneční obor přežíval v nevyhovujících prostorách. Na lepší časy se začalo blýskat až v devadesátých letech. V roce 1992 vznikl soubor starších žáků Taneční studio, zaměřený na moderní tanec. Postupně přicházeli další žáci i učitelé.
      Vedení oboru se v roce 1993 ujala Petra Šustová. O tři roky později splynul s TO stepařský klub Fidgety Feet. To už se vyučovalo ve třech pronajatých sálech. Rok 1999 přinesl další sloučení, tentokrát s folklórním sdružením Červánek. Výuka se tak mohla více specializovat, bylo zavedeno více ročníků s rozšířeným vyučováním. I díky byla řada absolventů TO přijata na Taneční konzervatoř v Praze.
      Choreografie TO sklízejí zasloužené úspěchy i na různých soutěžích a festivalech. Mezi nejvýraznější patří opakovaná vítězství na mistrovství republiky ve stepu. Vrcholem každé sezóny je závěrečný galaprogram v Klicperově divadle. Výsledkem veliké šíře tanečních disciplín a vzájemné spolupráce všech učitelů TO je mj. uvedení již několika celovečerních baletních pohádek.      (zdroj: www.strezina.cz)